22 May
از pahari براتپور راجستان معادن سنگ شکن

ارسال شده توسط مدیر

جشنواره شتر پوشکار هند | مجله جواهری بینا13 ا کتبر 2015 . در یک جشنواره سالیانه ی شتر پوشکار که در بیابان های تار ایالت راجستان هند برگزار می شود شرکت کنندگان با ایجاد نقش هایی بر روی پوست شتر تصاویر زیبا و بی نظ.از pahari براتپور راجستان معادن سنگ شکن,جشنواره شتر پوشکار هند | مجله جواهری بینا13 ا کتبر 2015 . در یک جشنواره سالیانه ی شتر پوشکار که در بیابان های تار ایالت راجستان هند برگزار می شود شرکت کنندگان با ایجاد نقش هایی بر روی پوست شتر تصاویر زیبا و بی نظ.

نقل قول