25 Apr
صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات

ارسال شده توسط مدیر

نمایشگاه منسوجات صنعتی چین (Cinte Techtextil China) (۱۳ الی ۱۵ .فرآیندهای تولید، فناوری تکمیلی صیقل، ماشین آلات تولید پارچه، تجهیزات روکش، تجهیزات لمینیت و روکش، فناوری ترکیب و جداسازی، CMT (برش، ساخت، پیرایش)، سایر ماشین آلات و تجهیزات، شیوه های کنترل و نظارت، فناوری پاکسازی و بازتولید، نرم افزارهای CAD/CAM، فناوری بازیافت، لوازم جانبی فنی، تجهیزات آزمایشگاهی و.صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات,ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت از ﺟﻨﺲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع PVC ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و - شرکت شهرکهای .ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻦ. ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺴﺘﺮوژن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺻﯿﻘﻠﯽ و. ﺷﻔﺎف در ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد . ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ. PVC. : اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . -1. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﮑﺲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺴﺮ. -2. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ در دﺳﺘﮕﺎه. اﮐﺴﺘﺮودر. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول. PVC. و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ، ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد.ربات های صنعتی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولیدشرکت گسترش صنعت رهپویان امروز ( تیدکو ) تحت نظارت پارک علم و فن آوری فعالیت می نماید و بدین وسیله آمادگی خود را جهت تأمین انواع ماشین آلات ساخت این شرکت و همچنین ماشین آلات وارداتی و استوک اعلام داشته و این واحد با پشتوانه مشاورین فنی ، مهندسی ، تخصصی و تجربی شاخه ماشین آلات که کادر فروش این شرکت را از نظر.

نقل قول

نظرات درصیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات

نمایشگاه منسوجات صنعتی چین (Cinte Techtextil China) (۱۳ الی ۱۵ .

فرآیندهای تولید، فناوری تکمیلی صیقل، ماشین آلات تولید پارچه، تجهیزات روکش، تجهیزات لمینیت و روکش، فناوری ترکیب و جداسازی، CMT (برش، ساخت، پیرایش)، سایر ماشین آلات و تجهیزات، شیوه های کنترل و نظارت، فناوری پاکسازی و بازتولید، نرم افزارهای CAD/CAM، فناوری بازیافت، لوازم جانبی فنی، تجهیزات آزمایشگاهی و.

با حضور وزیر صنعت معدن تجارت پروژه شرکت نفیس شیشه واقع در .

شايد به دوران سفالگري، در آن هنگام روحانيون معابد به کمک جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد، آتشدانهاي محرابها را روشن مي‌کردند. يکي از فراعنه مصر ... برای تولید پارچه، رووینگ به واحد بافت منتقل شده و در آنجا با استفاده از ماشین الات مخصوص این امر، پارچه موردنظر برای مصارف خاص صنعتی تولید می شود. بررسی بازار و.

ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت از ﺟﻨﺲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع PVC ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و - شرکت شهرکهای .

ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﯿﻦ. ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺴﺘﺮوژن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺻﯿﻘﻠﯽ و. ﺷﻔﺎف در ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد . ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ. PVC. : اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . -1. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﮑﺲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺴﺮ. -2. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ در دﺳﺘﮕﺎه. اﮐﺴﺘﺮودر. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول. PVC. و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ، ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اخبار صنعت خودرو | کونیگ‌زگ اوتاگرا حاصل طرح جوان 15 ساله - Car

9 دسامبر 2015 . این کانسپت در عین حال، به زبان طراحی کونیگ‌زگ وفادار مانده، ولی به صورت کلی سطوح صاف و صیقلی نسبت به طراحی تهاجمی خام ترجیح داده شده است. برای پیشرانه این سوپرماشین نیز موتور دو توربوشارژر ۵ لیتری V8 با حداکثر قدرتی برابر ۱۰۰۰ اسب‌بخار و بدون استفاده از هرگونه کمک الکتریکی درنظر گرفته.

اخبار صنعت خودرو | زوتی T300در انتظار حضور در نمایشگاه خودروی .

21 آوريل 2017 . زوتی T300در انتظار حضور در نمایشگاه خودروی شانگهای. در قیاس با بدنه، طرح کابین این خودرو آرام‌تر به چشم می‌آید. یک پانل دیجیتالی پشت فرمان وجود دارد و در کنارش، یک صفحه نمایش لمسی 10 اینچی، برخی جزییات زیبا از چرم مصنوعی و معدودی خطوط براق و صیقلی دیده می‌شوند. زوتی T300در انتظار حضور در نمایشگاه.

æÒÇÑÊ ÈåÏÇÔÊ ¡ ÏÑãÇä æ ÂãæÒÔ ŁÒÔßí - دانشگاه علوم پزشکی .

اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻤ. ﯿ. ﺘﻪ اﺟﺮا. ﯽﯾ. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮ. ه ﺑﺮداری واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﮑﺒﺎر. ﻣﻬﻨﺪس وﺣ. ﯿ. ﺪ ﻣﻔ. ﯿ. ﻣﺪ. ﺪ. ﯾ. ﺮ ﮐﻞ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬا. ﯽﯾ. ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒ. ﯿ. ﺐ ا .. ﻓﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت. *. ﻋﻼوه. ﺑﺮ اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. : -. ﭘﻠﮑﺎن و ﺳﮑﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ارﺗﻔﺎع زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . -. ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ وﺳﺎﯾﻞ.

ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي - پژوهش های اقتصاد و .

11 ژانويه 2013 . ﺧﻮﺷـﻪ. ﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. اي از ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻫـﻢ. ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ. اي، ﺗﺎﻣﻴﻦ. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت، ﺑﻨﮕـﺎه. ﻫـﺎﻳﻲ از ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺑـﻪ ﻫـﻢ واﺑـﺴﺘﻪ و. ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده. اﻧﺪ . ( ... اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ، اﺳﺘﻔﺎده از اره. ﻫﺎي ﭘﻠﻲ. 2. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺪه و دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎي. ﺑﺮش ﻟﻴﺰري و دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺻﻴﻘﻞ. ﻛﺎري ﻧﻮﻳﻦ، ﺳﻴﻤﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل اﺳﺖ . ﺑﺎ وﺟﻮد. 7/1.

طرح توجیهی تولید سمنت پلاست - ایران صنعت نگارش طرح توجیهی

21 مه 2013 . طرح توجیهی تولید سمنت پلاست با هدف احداث یک واحد صنعتی برای تولید نوعی سنگ مصنوعی با نام سمنت پلاست نگارش شده است. سنگ‌های مصنوعی از ترکیب مجدد سنگ‌ها.

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

واردات ماشین آلات صنعتی. احتراما ماشین آلاتی که بطور تخصصی شرکت ما روی آنها کار می کند به شرح ذیل می باشد: 1) اکسترودر های دو ماردون جهت تولید کامپاندها ی پلیمری (گرانولهای تقویت شده و مهندسی) و مستر بچ (رنگدانه پلاستیکی). 2) خطوط تولید چوب پلاستیک. 3) خطوط تولید انواع ظروف یکبار مصرف و لیوانهای EPS با.

صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات,

لوله و اتصالات (3) - شرکت آسیای هفت سنگ

مقدمه: شکی نیست از زمانهای دور که انواع اولیه شیرهای دروازه در آبیاری باغات بکار برده می شدند، تا امروزه که شیرها از اجزای لاینفک خطوط لوله نفت و گاز به شمار می‌روند، همواره استفاده از این تجهیزات در خطوط انتقال سیال صورت پذیرفته است. با گذشت زمان و در پی نیاز و صنعتی شدن، بشر توانست انواع مختلفی از شیرهای ساده و پیچیده را.

فصلنامه شماره 48- زمستان 1395

ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان. دﻛﺘﺮ. اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري رﻧﮓ. دﻛﺘﺮ ﻛﺎﻇﻢ ﻗﻨﺒﺮي. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻔﻴﻠﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻛﺸﻤﻴﺮي. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻨﺠﻲ. ﺷـــﺮﻛﺖ ﻣﻌـــﺪﻧﻲ و ﺻـــﻨﻌﺘﻲ .. ﺗﺤﺮﻳﻢ. ﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن. ﺑﻨﺪي ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ زد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ . وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ. آ. ﻻت اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ.

محصولات گروه نساجی | مهراب اکسیر

ضد باکتری در صنعت نساجی - NanoExir-S800T. کاربرد; اطلاعات فنی; نتایج آزمونها. آنتی باکتریال با کاربرد در صنعت نساجی توسط ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی الیاف، نخ و منسوجات جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از قرار گرفتن در معرض منسوجات ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.

اصول ایمنی در محیط کار - لوازم ایمنی

در دیدگاه جدید مدیریتی مهارت کارگر خط تولید و نیز شرایط تولید و محیط کارخانه و کیفیت محصول است که تعیین کننده فروش و سود شرکت است. پاکیزگی در سیستم پنج سین مدیریتی ژاپن یعنی پاکیزگی، انسان، ماشین آلات، مواد و محیط می باشد. جهت دستیابی به صنعتی منضبط و کارگاهی تمیز با کارگران بهره ور و کاهش ریخت و.

دستگاه تزریق فوم فیلتر هوا - سالکالا - جستجو در محصولات

۱۰۵۰×۱۲۰۰ mm : حداکثر ابعاد کاغذ ۳۵۰×۳۵۰ mm : حداقل ابعاد کاغذ ۱۰۵-۵۰۰ g/m² : گرماژ کاغذ ۰-۱۲۰ m/min : سرعت دستگاه ۲۵ kw : برق مصرفی ۵۰۰۰ kg : وزن دستگاه .. توزیع محصولات و مواد جابجایی مواد و قطعات سته بندی مونتاژ کاری پالت گذاری چسب زنی و تزریق مواد پلیسه گیری سمباده زنی و صیقل کاری حذف نمودن مواد جوشکاری نقطه.

صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات,

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 448. ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه. : اﻳــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ. ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــ. ﻴﻦ. ﻣﺸــﺎور ﻣﻬــﺎب ﻗــﺪس. ﺑــﺎ ﻫﻤﻜــﺎري آﻗﺎﻳــﺎن. ﻣﻬﻨــﺪس اﺣﺴــﺎن ﻓﺮﺻــﺖ. ﻛــﺎر .. ﻣﺒﺤﺚ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎ. ص ﺧﻮد ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻻزﻣﺴﺖ ﻋﻠﻢ. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات را از ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ . در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ.

الماس مصنوعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک فرایند ترکیب جداگانهٔ الماس مصنوعی در ۱۶ فوریه ۱۹۵۳ در استکهلم توسط شرکت سوئدی جنرال الکتریک (ASEA)، یکی از شرکت‌های تولیدی الکتریکی مه در سوئد، به دست آمد. با تأسیس در ۱۹۴۹، ASEA تیمی از پنج دانشمند و مهندس به عنوان بخشی از پروژهٔ فوق محرمانهٔ ساخت الماس با کد QUINTUS استخدام نمود. تیم از یک دستگاه.

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

A, B, C, D, E, F, G, H. 1, نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه - 19 لغایت 22 تیرماه 1396. 2, ردیف, نام شرکت, زمینه . 14, 12, سنگ آرمین, تولید بادبر های عریض تراورتن و مرمریت تایل و صیقلی و چرمی, 021-56232266, شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گل آذین- گل آذین 1 پلاک 25, 6, H6-23.

تاریخچه ماشین تراش - ResearchGate

در سال 1796 يک نفر انگليسي بنام Freeland براي اولين مرتبه ماشين تراشي ساخت که داراي ميله پيچ بري بود با عوض کردن چرخ دنده هاي روي محور اصلي و محور پيچ بري مي . بعد ها ماشين تراش مدرن تري ساخته شده که مي توان با آنها پيچ هاي مختلفي را تراشيدو نيز بار هاي طولي و عرضي بوسيله يک چرخ دنده هائيکه در روي دستگاه سوپرت.

صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات,

شرح خدمات اکتشاف نفت و گاز - وزارت نفت

5 مارس 2014 . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺖ از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل. 1379. ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و .. ﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه. ﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮی ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار ژﺋﻮﻓﻮن. ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﻔﺮ ﭼﺎه. ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط وزﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﻮق اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل و.

صیقل ماشین آلات شرکت g ص ماشین آلات,

قسمت اول - سازمان توسعه تجارت

دستگاه. ها. ي ضبط و پخش صوت و تصوير تلويزيون،. و اجزاء و قطعات و متفرعات اين. دستگاه. ها. MACHINERY AND MECHANICAL. APPLIANCES; ELECTRICAL . 01. 01. (؛ يا ساير اشياء از نوع. مورد مصرف در ماشين. آالت يا. وسايل مكانيكي يا برقي يا براي سـاير. مصارف فني، از كائوچوي ولكانيزه غيـر از كـائوچوي سـ)ت ). رديـف. 01.

قسمت اول

آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ؛ اﺟﺰاء و. ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ. ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ. : ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت و. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫـﺎ. ي ﺑﺮﻗـﯽ و اﺟـﺰاء و ﻗﻄﻌـﺎت آن. ﻫـﺎ؛. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ي ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺻﻮت،. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫـﺎ. ي ﺿـﺒﻂ و ﭘﺨـﺶ ﺻـﻮت و ﺗﺼـﻮﯾﺮ .. س اﺷﯿﺎء. ﻣﺸ. ﻤﻮل. ﻓﺼﻞ. 95. ؛ ﯾﺎ. ع. –. رﯾﺒﻮ. ن. ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺘﯽ روي ﻗﺮﻗﺮه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ. (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ آﻧﻬﺎ، ﯾﺎ در. ردﯾﻒ. 12 96. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﮐﺐ. زده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي.

Pre:سرباره سنگ زنی کارخانه ذوب
Next:پیروفیلیت آسیاب هند تولید کننده